20/02/2017

Procesy Biznesowe

Proces biznesowy to seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które prowadzą do realizacji usług lub produktów lub służą rozwiązaniu określonych powtarzalnych problemów w sposób cykliczny. Jeżeli te same działania są realizowane jednorazowo mówimy o projekcie.

W każdej organizacji da się wyróżnić procesy, choć nie w każdej firmie są one zdefiniowane. W organizacjach w których są wdrożone  normy jakościowe można mówić o optymalizacji procesów, natomiast w firmach gdzie takich norm nie ma lub są nie przestrzegane, pierwszym krokiem jaki forma powinna zrealizować jest identyfikacja procesów.

Każdy proces musi mieć nakreślone granice poprzez ustalenie informacji na wejściu i wyjściu procesu, zdefiniowanie zakresu realizowanych funkcji, wskazanie działań i zadań realizowanych w ramach procesu oraz wskazanie właściciela procesu i jego kluczowych użytkowników.

Proces nie jest wirtualnym bytem- musi służyć czemuś i komuś w organizacji inaczej jest niepotrzebny.

Optymalizacja procesów to działania, które mają na celu analizę powiązań działań między procesami oraz identyfikację miejsc, które mogą dawać odbiorcom dodatkową wartość dodaną po wprowadzeniu optymalizacji albo poprzez bardziej efektywne ułożenie zadań, albo poprzez wprowadzenie narzędzi usprawniających pracę albo poprzez automatyzację i całkowite wyeliminowanie pracy ludzkiej.

Zmiana skali biznesu, dodatkowe produkty, kanały dystrybucji, wymagają z czasem coraz większych nakładów czasowych na zarządzanie procesami biznesowymi. Każdy taki czynnik zmienia sposób funkcjonowania organizacji, choć często nie jest to zauważalne od razu, a to ma wpływ na procesy biznesowe w firmie.

Optymalizacja zarządzania procesami biznesowymi powinna być poprzedzona analizą strategiczną, w ramach której są identyfikowane kierunki zmian. Zmiany mogą mieć charakter czysto organizacyjny, lub mogą być związane z koniecznością wdrożenia dodatkowych narzędzi usprawniających pracę. Dopiero kolejnym krokiem staje się automatyzacja procesów – już bez udziału ludzi.

 

Top