Po co w firmie są procesy?

Procesy biznesoweNo Comments

You Are Here:Po co w firmie są procesy?

Każda firma niezależnie od skali działalności i branży posiada „jakieś” procesy np: proces sprzedaży,  proces reklamacji, proces zamówień, proces dostawcy itd.

Choć idea organizacji firm procesowo jest znana od wielu lat wciąż wiele firm posiada swoje procesy nieuporządkowane. Ujawnia się to najczęściej w momencie gdy firma przechodzi silną reorganizację lub planuje zakup oprogramowania klasy ERP, CRM, WorkFlow.

W tym drugim przypadku brak opisanych procesów jest dla firmy bardzo dotkliwy bo wymusza wydanie dodatkowych środków na to aby obsługa procesów była efektywna. Brak map procesów pociąga za sobą konieczność żmudnego ustalania, kto za co jest odpowiedzialny, jak ma wyglądać akceptacja dokumentów, sprzedaży, reklamacji, etc. Presja czasu wywierana przez dostawców systemu ERP wymusza często podejmowanie uproszczonych decyzji, które później okażą się bardzo kosztowne.

Warto zaznaczyć, iż z badań jakie przeprowadziła firma Nova Praxis firmy wykorzystują zaledwie w 35-55% systemy informatyczne w swojej bieżącej działalności, pozostały czas to obsługa ręczna zadań, spotkania, telefony itp. Co ciekawe, nawet zadania, które wydawać by się mogło, że są w pełni zautomatyzowane są realizowane z wykorzystaniem komunikacji via telefon, mail.

About the author:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top