24/09/2017

Program unijny – „Bony na doradztwo” z priorytetem „Przedsiębiorcza Małopolska”

Firma MARTYKON Konrad Bajor zrealizowała projekt pt: „Wzrost konkurencyjności firmy MARTYKON Konrad Bajor poprzez wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju”.

Przedmiotem projektu był zakup usługi doradczej w zakresie analizy potencjału rynku usług związanych z analizą i pomiarem procesów w sektorze MŚP oraz wskazanie rekomendowanych kanałów marketingowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa MARTYKON.

Projekt został realizowany w terminie od 01.07.2017 – 30.09.2017r.

Wartość projektu: 19 680 zł

Wkład funduszy europejskich: 14 400 zł

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach: REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, jako działanie „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, poddziałanie „Bony na doradztwo” z priorytetem „Przedsiębiorcza Małopolska”

Top